Veelgestelde vragen

 • Organisatorische vragen
  • Mag de assistente vragen naar de aard van mijn klachten?

   Ja, de assistente kan dan op basis van de aard en ernst van de klacht(en) een inschatting maken van de tijd die de huisarts nodig heeft en de mate van urgentie. Alles wat de assistentes ter ore komt valt onder het medische beroepsgeheim.

  • Mag de eigen huisarts een rijbewijskeuring doen?

   Vaak wordt er ons gevraagd of de eigen huisarts de keuring voor het rijbewijs mag verrichten.In de wet is er de mogelijkheid om door elke arts gekeurd te worden ook de eigen arts. Wij doen als praktijk echter geen rijbewijs keuringen.

   U kunt bellen met Regelzorg, zij hebben diverse locaties waar een keuring kan plaatsvinden. Het nummer is 088 2323300

  • Wat kost een consult bij de huisartsenpraktijk

   De huisartskosten zijn de laatste jaren constant gebleven. De tarieven die we hanteren zijn die van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De kosten van de huisarts komen niet voor rekening van het eigen risico. De door de huisarts voorgeschreven medicijnen komen wel voor rekening eigen risico. Ook de consulten van het ondersteunend personeel van de huisartsen(praktijk) worden als consult berekend. Als u aan de balie een vraag stelt of informatie vraagt over een behandeling, wordt dat ook als telefonisch-consult berekend. Indien een consult langer dan 10 minuten duurt, wordt er een lang consult in rekening gebracht. Samenvattend: elke hulpvraag aan de huisarts of aan een van de medewerkers op de huisartsenpraktijk wordt als consult of telefonisch consult berekend. Als u niet komt op de daarvoor gereserveerde tijd, zonder 24 uur van te voren af te zeggen brengen we een consult in rekening. Tarieven huisartsenzorg.

  • Kan ik een verwijsbrief krijgen van de huisarts?

   Meestal is er voorafgaande aan een verwijzing (aanvullend) onderzoek of een uitgebreid vraaggesprek nodig bij uw huisarts. Houdt u er rekening mee dat indien u de assistente vraagt om een verwijzing, zij u kan verzoeken eerst een afspraak bij uw huisarts te maken.

  • Wat is spoed?

   Een spoedgeval is een ziekte, aandoening of letsel waarvan een eerste onderzoek of de behandeling niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts.

  • Wat te doen met onvrede, klachten over ons functioneren.

   Wij stellen het zeer op prijs als u bereid bent om het uw huisarts te melden als u ergens ontevreden over bent. Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen, maar ook wij hebben onze blinde vlekken en hebben wel eens een minder goede dag. Als we een probleem uitpraten wordt vaak het vertrouwen hersteld en het contact beter!

   Eventueel kan de huisarts klachtencommissie bemiddelen, informatie hierover kunt u ook krijgen via de huisarts.

    

  • De fysiotherapie moet verlengd worden. Hoe regel ik dit?

   Vraag Uw fysiotherapeut om een verslag van de vorderingen van de behandeling en een verzoek om verlenging met redenen omkleed. Vervolgens kunt u op het spreekuur (of soms telefonisch) de machtiging tot verlenging verkrijgen. Als ik de verlenging niet nodig vind zal contact met de fysiotherapeut worden opgenomen

  • Mag een huisarts medische verklaringen afgeven?

   Nee, een huisarts mag over zijn patiënten geen medische verklaringen verstrekken. Wanneer een instantie een medische verklaring vraagt, dient deze instantie erop te wijzen dat dit niet door de eigen huisarts mag gebeuren. Soms heeft men daarvoor eigen artsen, vaak mag een andere huisarts een dergelijke verklaring afgeven. DIT GELDT OOK VOOR ANNULERINGEN BIJ REIZEN.

  • Wanneer kan ik bellen over de uitslag van het uitstrijkje?

   Ongeveer 3 weken na het onderzoek kunt U de uitslag bij de assistente opvragen. Dit kan dagelijks van 09.00 tot 11.00 uur. Bij bijzonderheden verwijst de assistente naar het spreekuur van de dokter

  • Wachtlijst specialist, thuiszorg, maatschappelijk werk, RIAGG, etc?

   Hoewel deze instanties doen voorkomen dat de huisarts hierin kan bemiddelen, blijkt dit vaak niet het geval! U wordt afgescheept met het advies dat uw huisarts een afspraak kan bespoedigen?!

   Voor spoedgevallen zorgen wij natuurlijk voor een afspraak bij deze instanties; in overige gevallen hebben wij ook weinig inspraak in de agenda van deze instellingen! Als u vindt dat de wachttijd te lang is, staat het u vrij om naar een ander ziekenhuis te bellen om te zien of u hier eerder aan de beurt bent. Op internet kunt u ook informatie vinden op www.nvz-ziekenhuizen.nl. Ook uw ziektekostenverzekeraar heeft vaak nadere informatie en soms ook een zorgbemiddelingsbureau.

  • Wanneer kan ik een afspraak afzeggen?
   /

   U kunt altijd een afspraak afzeggen, maar het is voor onze organisatie wel erg plezierig als u dit tijdig, liefst 24 uur tevoren doorgeeft.

  • Wanneer kan ik een huisbezoek aanvragen?

   Heel eenvoudig: alleen als u om medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk te komen. Dit komt eigenlijk alleen voor bij hoog bejaarden die niet meer buiten komen en bij de echte spoedgevallen waarbij ook vaak en terecht het alarmnummer 112 gebeld kan worden.

   Met koorts kunt u vaak zonder problemen naar de praktijk vervoerd worden. Bedenk altijd dat in de praktijk veel beter onderzoek gedaan kan worden. Bovendien maken files en parkeerproblemen van een huisbezoek een tijdrovende bezigheid. De tijd om een visite te maken is ongeveer vier keer langer dan die voor een consult.

  • Als ik meerdere klachten heb kan ik dan ook meer tijd van mijn huisarts vragen?

   Ja. Indien u meer dan 10 minuten tijd nodig denkt te hebben kunt u met de assistente overleggen over extra spreekuurtijd. Er kan dan een lang consult voor u worden gereserveerd.

  • Wat doen de assistentes allemaal en wanneer kan ik bij hen terecht?

   De praktijkassistentes (Ivanka en Karin) staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maken afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Zij weten het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt hen ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

   Verder kunt u bij de assistentes terecht voor:

   Het meten van de bloeddruk aanstippen van wratten, verbinden van wonden, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, urine onderzoek, suikercontrole en vaccinaties

    

 • Medische vragen
  • Wat is het verschil tussen een insectenbeet en een tekenbeet?

   Een teek bijt zich vast in de huid en laat de eerste dagen niet meer los. U zult de teek of zijn kaken dus nog in de huid zien zitten. Via het slijm van teek kan de ziekte van Lyme worden overgebracht. Dit gevaar bestaat nauwelijks als de teek binnen 24 uur verwijderd wordt. Als er tussen de 3 dagen en 3 weken na de beet een rode kring rond het wondje ontstaat, dan heeft er toch besmetting plaatsgevonden. Met een antibioticakuur is de ziekte gelukkig goed te genezen. Als u met de ziekte doorloopt, kan er een soort griep optreden en jaren later kunnen zenuwen en hersenen nog schade oplopen door de ziekte.

  • Hoelang mag mijn kind koorts hebben?

   In de regel houden we aan dat een kind, ouder dan 6 maanden, 3 dagen koorts mag hebben, mits uw kind goed drinkt en niet al te suf is. De hoogte van de koorts is niet echt van belang en u kunt indien u vermoedt dat uw kind zich niet lekker voelt (pijn heeft bijv.) de klachten met met paracetamol bestrijden, maar het is niet per sé nodig de koorts te bestrijden. Paracetamol bestrijdt alleen de klachten, maar niet de ziekte! Over de dosering van de paracetamol kunt u de apotheker of uw huisarts/-assistente om advies vragen. Belangrijk blijft toch altijd het niet pluis gevoel van u als ouder(s). Indien u zich erg ongerust maakt dan kunt u altijd contact opnemen met de praktijk!

  • Ik denk dat ik een blaasontsteking heb, moet ik dan op het spreekuur komen?

   Nee, dit hoeft niet. Indien u denkt aan een blaasontsteking kunt u elke ochtend de urine inleveren bij de assistente. Denk erom dat u de ochtendurine binnen 2 uur na lozing inlevert, of dat u de urine zolang in de koelkast bewaart. Bij het inleveren zal de assistente u een briefje geven met een aantal aanvullende vragen. Vervolgens wordt er aan de hand van de uitslag een advies gegeven in overleg met de huisarts.

  • Hebben jullie een wrattenspreekuur?

   Nee, er is geen apart wrattenspreekuur. U kunt hiervoor een afspraak maken met de assistente. Er is vrijwel altijd vloeibare stikstof in de praktijk aanwezig.

  • Ik slik de pil en denk dat ik zwanger ben.Kan ik een zwangerschapstest doen?

   Als u vermoedt dat u zwanger bent, kunt u elke dag een zwangerschapstest doen, vanaf de dag dat u ongesteld had moeten worden. Het maakt voor de test niet uit of u de pil slikt of niet

  • Wat te doen als ik ziek word op vakantie?

   Als er geen directe spoed is kunt U altijd tijdens de openingstijden naar de praktijk bellen, dit is tegenwoordig vanuit vrijwel elk land mogelijk. Houdt U wel rekening met het tijdsverschil. Vaak kan Uw huisarts, omdat hij U kent, een zinvol advies geven. Bij spoed uiteraard altijd het plaatselijk noodnummer bellen. Later kunt U dan altijd nog contact met Uw eigen huisarts opnemen.

  • Mag de assistente die ik aan de telefoon krijg mij medisch advies geven?

   Ja, de assistente die u aan de telefoon krijgt is speciaal opgeleid, zodat zij uw hulpvraag op een goede manier kan verhelderen. Zij maakt daarbij gebruik van opgestelde werkafspraken. Als het nodig is, overlegt de assistente met de arts. Alle medische adviezen van een assistente worden door de dienstdoende huisarts gecontroleerd. 

 • Algemene vragen
  • Mag ik mijn medisch dossier inzien?

   Ja, u hebt recht op inzage in uw dossier. U kunt een afschrift van deze dossiergegevens krijgen, soms tegen een redelijke vergoeding. Het inzagerecht geldt alleen voor uw eigen gegevens en niet voor informatie die te maken heeft met de persoonlijke levenssfeer van een ander. De zorgverlener mag dus geen dossiergegevens verstrekken van bijvoorbeeld uw familieleden.

  • Mijn gegevens staan bij de huisarts in de computer. Is dat wel veilig?

   Ja. Uw gegevens worden met zorg bewaard in een geautomatiseerd bestand, waar onbevoegden geen toegang toe hebben. Dit gebeurt in het kader van en volgens de normen van de wet persoonsregistratie. Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over u of over uw aandoening verstrekken aan anderen dan uw verwijzend arts.

  • Hebben alle ziekenhuizen en contract met mijn verzekering?

   Per 1 januari zijn de polissen weer aangepast. Het kan zijn dat uw verzekeringsmaatschappij of uw (budget) polis geen contract heeft met een ziekenhuis. Als u een ziekenhuis bezoekt, zonder contract, dan is het mogelijk dat u het zelf moet betalen.

   Houdt dit goed in de gaten. Wij hebben geen overzicht over alle verzekeringen en vergoedingen.

  • Wat wordt er wel en niet vergoed door mijn verzekering?

   Laboratoriumkosten, zoals bloedonderzoek en kweken (urine, ontlasting, soa) worden via uw eigen bijdrage betaald. Als uw eigen bijdrage nog niet op is, kunt u een rekening van uw zorgverzekering ontvangen. U betaald het dus niet ter plekke.

   Het consult of telefonisch consult bij de arts of assistente valt niet onder uw eigen bijdrage.

 • EPD
  • Zijn de huisartsen tegenstanders van het EPD?

   Nee, de huisartsen zijn zelfs voorstander van het EPD. Door elektronische uitwisseling van patiëntengegevens kunnen mogelijk fouten worden voorkomen en zullen artsen in veel gevallen beter kunnen handelen.

   Nu al worden laboratorium en foto-uitslagen electronisch met elkaar gedeeld, net als de specialistenbrieven. Dit loopt soepel en zonder problemen. Krijgen wij het niet electronisch dan worden ze eventueel gefaxt of krijgen we het per post.

   De huisartsenpost van het Rode Kruis Ziekenhuis hebben inzage in de laatste 4 journaalregels en kunnen u dus goed helpen als u in de avond of weekend hun hulp nodig heeft.