Praktijk regels

Huisregels praktijk:

 

  • Patiënten worden na telefonische afspraak gezien, behalve bij spoed.

  • Per patiënt mogen maximaal 2 begeleiders mee tenzij anders overeengekomen.

  • Roken in de praktijk is verboden

  • Huisdieren zijn niet gewenst in de praktijk

  • Bellen in de praktijk is niet toegestaan

  • Het gebruik van alcohol in de praktijk is verboden. Het onder invloed zijn op de praktijk is niet toegestaan.

  • Het gebruik of onder invloed zijn van drugs op de praktijk is niet toegestaan

  • Wapenbezit, diefstal, vandalisme, fysiek en verbaal geweld zijn op de praktijk niet toegestaan. Van overtreding wordt aangifte gedaan bij de politie. Overtreders worden aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

  • Aanwijzingen van de medewerkers van de praktijk dienen opgevolgd te worden. Het overtreden van de regels of niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing of toegangsontzegging van de praktijk.

  • Iedereen wordt geacht zelf over zijn eigendommen te waken. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van patiënten en begeleiders.