Medicatie mee op reis

Schengenverklaring: medicijnen mee op reis

Medicijnen mee op reis, wat u moet weten.....

Gebruikt u of uw minderjarige kind medicijnen die onder de Opiumwet vallen? Deze medicijnen (opiaten) mag u alleen met een speciale verklaring meenemen naar het buitenland. U riskeert strenge straffen als u de regels overtreedt. Informeer bij de ambassade van het land waar u naartoe gaat welke regels in dat land gelden.

Het is belangrijk dat u op tijd bent met het aanvragen van de verklaring. Houdt u rekening met 30 dagen!

Medicijnen die onder de Opiumwet vallen

Voorbeelden van medicijnen die onder de Opiumwet vallen zijn:

  • sterke pijnstillers;
  • slaap- en kalmeringsmiddelen zoals valium of Seresta;
  • ADHD-medicatie zoals Ritalin, Concerta, Methylfenidaat, Equasym, Medikinet en Dexamfetamine
  • medicinale cannabis.

Gebruikt u of uw minderjarige kind dit soort medicijnen en gaat u naar het buitenland? Raadpleeg dan de lijst met medicijnen die onder de Opiumwet vallen op de website van het CAK.

Vraag informatie bij ambassade

Vraag bij de ambassade van het land waar u naartoe gaat of er andere regels gelden. Soms is een gelegaliseerde verklaring niet nodig voor een bepaald land of medicijn.

Schengenverklaring

Neemt u medicijnen die onder de Opiumwet vallen mee naar een Schengenland, dan heeft u een Schengenverklaring nodig. Hierin staat dat u of uw kind de medicijnen meeneemt voor eigen gebruik. Uw arts moet de verklaring ondertekenen. Daarna controleert het CAK de verklaring en verklaart deze rechtsgeldig.

De Schengenverklaring is 30 dagen geldig. Duurt uw reis langer dan 30 dagen? Dan moet u meerdere Schengenverklaringen invullen zodat de data op elkaar aansluiten.

Schengenverklaring aanvragen

Het aanvraagformulier voor de Schengenverklaring kunt u downloaden van de website van het CAK. Op de website van het CAK staat welk document uw per land nodig heeft en waar u ze kunt aanvragen. De afhandeling van uw aanvraag duurt 4 weken.

Medische verklaring voor reizen buiten het Schengengebied

Neemt u of uw minderjarige kind medicijnen die onder de Opiumwet vallen mee naar een land buiten het Schengengebied? Op de website van het CAK staat per land welke documenten u nodig heeft en waar u ze kunt aanvragen.

Meestal heeft u een Engelstalige medische verklaring nodig. De verklaring is 1 jaar geldig. Een voorbeeldverklaring vindt u op de website van het CAK