Herhaalrecepten aanvragen

• Oude medicijndoosjes/lijstje bij assistentes inleveren;
• Via de receptenlijn, tel. 0251 - 783838 keuze 2;
• Telefonisch.